Scandinavian Shipping & Logistics storsatsar – går in som ny huvudägare i CR Cargo International

Scandinavian Shipping & Logistics utökar sitt transportutbud inom Östeuropa, Centralasien och Mellanöstern genom att köpa speditionsföretaget CR Cargo International.

 – Genom förvärvet blir vi starkare på godstransporter till länder som kan vara mycket  komplicerade att leverera till, säger Björn Eklund, ägare av Scandinavian Shipping & Logistics.

För ett år sedan, 2018, köpte Scandinavian Shipping & Logistics även företaget Unitrans. Tillsammans med nyförvärvet CR Cargo International beräknar bolagsgruppen ha en årsomsättning om närmare en halv miljard kronor.

– Uppköpen är bra investeringar, där de tre företagen bildar en starkare helhet tillsammans. Vi har ett långsiktigt perspektiv och satsar på en hållbar tillväxtresa med hänsyn tagen till både personal och affärer, säger Björn Eklund.

Flexibla kundlösningar
CR Cargo International kommer att drivas som en självständig enhet där Jim Unbeck fortsätter som vd. Bolagen ska samarbeta och erbjuda en gemensam produktportfölj, vilket ger utökade möjligheter till mer flexibla kundlösningar.
– Vi arbetar med marknader som kan vara mycket komplexa. Det ställs höga kunskapskrav kring dokumentation och lokal byråkrati. Exempelvis har vi spetskompetens gällande biltransporter för gods till Östeuropa och Ryssland medan Scandinavian Shipping & Logistics är särskilt starka på sjö-, projekt och järnvägstransporter. Bolagen kompletterar varandra och vi har rätt förutsättningar att växa gemensamt, säger Jim Unbeck.

Ny kapacitet
Verksamheterna bemannas idag i Sverige, Finland och Litauen med en sammanräknad personalstyrka om drygt 50 personer. Samtliga medarbetare behåller sina tjänster i respektive bolag.
– Med vår nya kapacitet bygger vi en bolagsstruktur som är tillräckligt stor för att attrahera, behålla och utveckla medarbetarna framåt. Det blir även enklare att expandera och etablera oss i fler länder, om vi så skulle önska, de kommande åren, säger Björn Eklund, ägare av Scandinavian Shipping & Logistics.

Om Scandinavian Shipping and Logistics AB

Vi är en oberoende logistikleverantör med säte i Sverige. Med nätverk av partners och agenter runt om i världen erbjuder Scandinavian Shipping & Logistics ett omfattande utbud av logistiklösningar. Företaget har kontor i Göteborg, Norrköping och Helsingfors. Bolaget ägs av svenska BEG Holding och den tyska shippinggruppen Menzell Döhle.

www.scandinavianshipping.se