Miljö och kvalitet

Miljö- och kvalitetsarbete är viktigt för oss på CR Cargo.

Vi eftersträvar till exempel att en så hög andel som möjligt av vår flotta klassas efter den högsta ställda standarden på diselmotorer – Euro klass 6. Vilket innebär lägre avgasutsläpp av koloxid, kolväten, kväveoxider och partiklar per kilometer.

För oss är certifiering viktigt för att säkerställa att vi har effektiva processer. Därför är vi certifierade enligt såväl ISO 9001, en internationell standard som bygger på ett antal grundläggande principer inom kvalitetsledning, som ISO 14001 som utgör grunden för fastställande av miljöledning.

En solid partner

Vår strävan är att vara en trygg och pålitlig partner till er. När du arbetar med oss ska du kunna lita på oss. Lita på att vi levererar enligt dina förväntningar. Därför är vi stolta över att ha god kreditvärdighet hos UC samt kreditbetyg AA i Soliditets kreditvärderingssystem. Det borgar för ett bättre resultat.

UC

       

Soliditet

ISO 9001

ISO 14001

GDP