Västeuropa

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av effektiva och flexibla vägtransporter i Västeuropa.

Västeuropa

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av effektiva och flexibla vägtransporter i Västeuropa.

För att hålla en hög och pålitlig servicegrad arbetar vi enbart med chaufförsbundna transporter. I samarbete med dig och med väletablerade partners skräddarsyr vi din transportlösning till och från hela Västeuropa.

Vi har täta avgångar med stycke- och partigods via vår terminal i Malmö och erbjuder kompletta laster till- och från hela Västeuropa med dagliga avgångar. Dessutom erbjuder vi Cross trade-transporter, stycke- parti såväl som hellaster.

Välkommen att kontakta oss