Turkiet

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet att jobba med vägtransporter till och från Turkiet. Tillsammans med vår exklusiva partner i Turkiet erbjuder vi en totallösning med lokal förankring i Turkiet likt såsom i Sverige.

Turkiet

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet att jobba med vägtransporter till och från Turkiet. Tillsammans med vår exklusiva partner i Turkiet erbjuder vi en totallösning med lokal förankring i Turkiet likt såsom i Sverige.

För att hålla en hög servicegrad arbetar vi endast med chaufförsbundna transporter. Vi erbjuder import- och exportlösningar från och till hela Turkiet och skräddarsyr transportlösningen efter dina behov och krav.

Via vår terminal i Jönköping och vår partners terminal i Istanbul erbjuder vi täta avgångar med stycke- och partigods. Fem dagar i veckan finns möjligheten till kompletta trailers. Dessutom ordnar vi även med Cross-trade från och till Turkiet över hela Europa.

Oavsett ditt behov så hittar vi en optimal transportlösning, från stycke- och partigods upp till kompletta trailers.

Välkommen att kontakta oss.