Ryssland och Vitryssland

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av vägtransporter till Ryssland och Vitryssland.

Ryssland och Vitryssland

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av vägtransporter till Ryssland och Vitryssland.

För att hålla en hög servicegrad ar arbetar vi endast med chaufförsbundna transporter. Varje vecka erbjuder vi stycke- och partigodsavgångar till Minsk, Sankt Petersburg och Moskva. Vi löser även Ditt transportbehov av stycke-, partigods och kompletta trailers till övriga Ryssland och Vitryssland.

Vi gör allt för att din transport ska bli så smidig som möjlig. Det innebär alltifrån att vi hjälper dig med råd och dokumentation i anslutning till transporten och tullproceduren till att du får en eller två kontaktpersoner som snabbt svarar på dina frågor.

Genom vårt stora nätverk kan vi koordinera Cross-trade från hela världen från och till Ryssland och Vitryssland. Oavsett ditt behov så hittar vi en optimal transportlösning år er.

Välkommen att kontakta oss.