Kaukasus

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av vägtransporter till Kaukasusregionen – Georgien, Azerbajdzjan och Armenien.

Kaukasus

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av vägtransporter till Kaukasusregionen – Georgien, Azerbajdzjan och Armenien.

Vi arbetar endast med chaufförsbundna transporter för att hålla en hög servicegrad och löser ditt transportbehov av stycke-, partigods och kompletta trailers.

Vi gör allt för att din transport till Kaukasus ska bli så smidig som möjlig och hjälper dig med råd och dokumentation i anslutning till transporten och tullproceduren. Vi erbjuder även Cross-trade från övriga Europa till och från Georgien, Azerbajdzjan och Armenien.

Oavsett ditt behov så hittar vi en optimal transportlösning, från stycke- och partigods upp till kompletta trailers.

Välkommen att kontakta oss.