Centraleuropa

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av vägtransporter till och från Centraleuropa. Tillsammans med våra partners har vi god lokalkännedom i samtliga centraleuropeiska länder.

Centraleuropa

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av vägtransporter till och från Centraleuropa. Tillsammans med våra partners har vi god lokalkännedom i samtliga centraleuropeiska länder.

Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien och Grekland, är några av länderna vi trafikerar. För att hålla en hög servicegrad arbetar vi endast med chaufförsbundna transporter.

Vi erbjuder import- och exportlösningar till och från hela Centraleuropa och skräddarsyr transporten efter ditt behov och krav. Vi vet att det viktigt med snabba och säkra transporter. Därför har vi täta avgångar, alla arbetsdagar, med stycke- och partigods via våra terminaler. Vi erbjuder även Cross-trade från och till Centraleuropa över hela Europa.

Oavsett ditt behov så hittar vi en optimal transportlösning år er.

Välkommen att kontakta oss.