Centralasien

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av vägtransporter till Centralasien – Kazakhstan, Uzbekistan och Turkmenistan.

Centralasien

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av vägtransporter till Centralasien – Kazakhstan, Uzbekistan och Turkmenistan.

Vi arbetar endast med chaufförsbundna transporter för att hålla en hög servicegrad och löser ditt transportbehov av stycke-, partigods och kompletta trailers.

För att göra din transport så smidig som möjlig hjälper dig med råd inför och dokumentation i anslutning till transporten. Vi ordnar även med Cross-trade från övriga Europa till Centralasien.

Oavsett ditt behov så hittar vi en optimal transportlösning år er.

Välkommen att kontakta oss.