Baltikum

Vi har ett lokalt kontor i Litauen och lång erfarenhet att arbeta med vägtransporter till och från Baltikum.

Baltikum

Vi har ett lokalt kontor i Litauen och lång erfarenhet att arbeta med vägtransporter till och från Baltikum.

För att hålla en hög servicegrad arbetar vi endast med chaufförsbundna transporter. Vi erbjuder import- och exportlösningar från och till hela Baltikum och skräddarsyr transporten efter dina behov och krav.

Vi vet att det viktigt med snabba och säkra transporter. Därför har vi täta avgångar, alla arbetsdagar, med stycke- och partigods via vår terminal i Jönköping. Vi erbjuder även Cross-trade från och till Baltikum över hela Europa.

Oavsett ditt behov så hittar vi en optimal transportlösning år er.

Välkommen att kontakta oss.