Balkan

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av vägtransporter till och från Balkanländerna.

Balkan

Vi på CR Cargo har lång erfarenhet av vägtransporter till och från Balkanländerna.

Serbien, Slovenien, Kroatien, Montenegro, Bosnien och Hercegovina, Fyrom (Makedonien), Kosovo och Albanien är länder i området som vi trafikerar.

För att hålla en hög servicegrad arbetar vi endast med chaufförsbundna transporter. Vi erbjuder import- och exportlösningar till och från hela Balkan och skräddarsyr transporten efter dina behov och krav.

Vi vet att det viktigt med snabba och säkra transporter. Därför har vi täta avgångar, alla arbetsdagar, med stycke- och partigods via vår terminal i Malmö. Vi erbjuder även Cross-trade från och till Balkan över hela Europa.

Oavsett ditt behov så hittar vi en optimal transportlösning år er.

Välkommen att kontakta oss.